Kas mēs esam un Kāpēc?

jūnijs 26, 2009

Starpnozaru sadarbības biedrība Daiva ir nevalstiska organizācija, kurā apvienojušies vairāk nekā 20 cilvēki no Cēsīm un tuvākajām Vidzemes pilsētām.

SSB Daiva mērķis ir veicināt sabiedrības, īpaši sociālās atstumtības riska grupu, harmonisku attīstību, labklājību, nodarbinātību un integrāciju, sadarbojoties dažādu nozaru speciālistiem – veselības, izglītības, zinātnes, kultūras, vides aizsardzības, cilvēktiesību aizsardzības jomā.

Advertisements